סטטיסטיקה - פתרונות בינה עסקית

מערכות תומכי החלטות

להפוך נתונים לידע

כל ארגון פועל תחת הרכב גדול ומגוון של סיכונים המשפיעים עליו בזמן אמת או עלולים להשפיע בעתיד על פעילויותיו התפעוליות ו/או תוצאותיו העסקיות. ומכאן שקבלת החלטות הינו חלק מהותי הן בהיקפו והן בחשיבותו בכל ארגון ומשפיע השפעה ישירה על פעילותו

על מנת שמנהלים בארגונים יקבלו החלטות בצורה שתיטיב עם הארגון ותתרום להשגת מטרותיו, קיימת חשיבות רבה בקיום ידע, הכרת הארגון והסביבה וביניהם הסיכונים והחשיפות הקיימות במסגרת פעילויותיו השונות של הארגון. קבלת החלטות תוך ידיעת הסיכונים והחשיפות הקיימים תוביל את הארגון ליציבות במרבית התחומים וביניהם: התחום הארגוני, התחום הניהולי והתחום התפעולי ועל כן, הכרת המנהלים בארגון את הסיכונים אליהם הוא חשוף מהווה חלק בלתי נפרד מהידע הנדרש בתהליך קבלת ההחלטות

סטטסופט מספק מערך המקיף ביותר של ניתוח נתונים, ניהול נתונים, נתונים להדמיה, ופתרונות כריית נתונים. טכניקות כוללות מבחר הרחב של מודלים חיזוי, קיבוץ, סיווג, וטכניקות גישוש בפלטפורמת תוכנה אחת... טטיסטיקה הינה פלטפורמת ניתוח אמינה עם יותר משלוש עשורים של נסיון בהשגת תוצאות עסקיות מוצלחות עבור הלקוחות שלנו, העומד כיום על למעלה מ 1 מיליון משתמשים ברחבי העולם

עוד

כריית מידע

מסייעת למצוא בנתונים דפוסים מעניינים שלא ניתן לגלות בדוחות רגילים

חיזוי אנליטי

שימוש בכלי חיזוי אנליטי מסייע לחברות המשתמשות בהם להשיג יתרון עסקי

בינה עסקית

מאפשרת לקבל החלטות מושכלות המבוססות על ניתוח מעמיק של המתרחש ועל הבנה בסביבה הרלוונטית

מנתחים נתונים - מקבלים החלטות - משפרים תוצאות

בינה עסקית ומידע ניהולי חיוני לבקרה, שליטה וחיסכון בעסק

הצעות

כתובות

הנלה
תיבת דואר 1403
כפר סבא
44413

פקס 0596 540 3 972

הודעות

STATISTICA has been acquired by Tibco Software Inc.

הרכישה תוסיף את היצע המוצרים של טיבקו, ותוסיף יכולות חדשות שמטרתן להקל על המדענים לנתח את עוצמת הלמידה של המכונות ולמנף אותה במגוון יישומים, כגון אלו המנתחים את כמויות הנתונים הגדולות לעיתים קרובות המיוצרות במערכות אינטרנט של הדברים