טבלת השוואהProfessional

Expert Manufacturing

Expert Data Science

Enterprise

Empowering Data Scientists & Citizen Data Scientists
 • Simplified data prep, mashup & aggregation
 • Python, R & C# scripting
 • Simplified data prep, mashup & aggregation
 • Python, R & C# scripting
 • Time-stamped and/or batch-stamped data mash-up capability
 • Web based access to view and run workflows*
 • Simplified data prep, mashup & aggregation
 • Python, R & C# scripting
 • Time-stamped and/or batch-stamped data mash-up capability
 • Web based access to view and run workflows*
 • Automatic model building
 • Simplified data prep, mashup & aggregation
 • Python, R & C# scripting
 • Time-stamped and/or batch-stamped data mash-up capability
 • Web based access to view and run workflows*
 • Automatic model building
Enabling Collective Intelligence
 • Integration with app markets (Azure ML, Apervita, Algorithmia)
 • Integration with Microsoft Cognitive Toolkit
 • Integration with app markets (Azure ML, Apervita, Algorithmia)
 • Integration with Microsoft Cognitive Toolkit
 • Model management and version control*
 • Reusable workflow templates*
 • Integration with app markets (Azure ML, Apervita, Algorithmia)
 • Integration with Microsoft Cognitive Toolkit
 • Model management and version control
 • Reusable workflow templates*
 • Integration with app markets (Azure ML, Apervita, Algorithmia)
 • Integration with Microsoft Cognitive Toolkit
 • Model management and version control*
 • Reusable workflow templates*
Big Data Analytics & Native Distributed Analytics Architecture
 • Integration with H20 (Spark on Hadoop)*
 • Integration with H20 (Spark on Hadoop)*
 • In-Database Data Prep, Model Build & Scoring*
Edge Analytics for IoT
 • Deploy data prep and analytic workflows on edge devices and gateways*
Real-time data discovery & reporting
 • Streaming data visualizations, dashboards & discovery
 • Streaming data visualizations, dashboards & discovery
 • Standardized reports for regulated industries*
 • Streaming data visualizations, dashboards & discovery
 • Standardized reports for regulated industries*
 • Streaming data visualizations, dashboards & discovery
 • Standardized reports for regulated industries*
Analytics
 • Descriptive statistics, forecasting, regression and exploratory data analysis
 • Quality control, multivariate SPC & Design of Experiments
 • Descriptive statistics, forecasting, regression and exploratory data analysis
 • Quality control, multivariate SPC & Design of Experiments
 • Analyze research designs with both fixed and random effects
 • Descriptive statistics, forecasting, regression and exploratory data analysis
 • Quality control, multivariate SPC & Design of Experiments
 • Machine learning, data mining & automated neural networks
 • Deep learning*
 • Descriptive statistics, forecasting, regression and exploratory data analysis
 • Quality control, multivariate SPC & Design of Experiments
 • Analyze research designs with both fixed and random effects
 • Machine learning, data mining & automated neural networks
 • Deep learning*
 • Text mining
 • Network (entity) analytics, automated model building*
Deployment Options
 • Business rules builder (conditional execution of models and rules, if/elseif/else)
 • Real-time monitoring and alerting*
 • Batch scoring*
 • Business rules builder (conditional execution of models and rules, if/elseif/else)
 • Real-time monitoring and alerting*
 • Batch scoring*
 • Business rules builder (conditional execution of models and rules, if/elseif/else)
 • Real-time monitoring and alerting*
 • Real-time live scoring*
 • Model deployment code generation (PMML, Java, C#, SQL, SAS)
Compliance, Security, and Governance
 • User/role-based security, audit trails, version, approvals & electronic signatures*
 • Validatable analytics and reporting for regulated industries* (FDA CFR Part 11, IHC, SOX, Basel II)
 • User/role-based security, audit trails, version, approvals & electronic signatures*
 • Validatable analytics and reporting for regulated industries* (FDA CFR Part 11, IHC, SOX, Basel II)
 • User/role-based security, audit trails, version, approvals & electronic signatures*
 • Validatable analytics and reporting for regulated industries* (FDA CFR Part 11, IHC, SOX, Basel II)
Industry-specific analytic add-ons

 • Validated data entry*
 • OSI PI Connector
 • Validated data entry*
 • Validated data entry*
 • OSI PI Connector
 • Stability and Shelf-Life Analytics*
 • Product Traceability Analytics*

* Requires Server

הצעות

כתובות

הנלה
תיבת דואר 1403
כפר סבא
44413

פקס 0596 540 3 972

הודעות

STATISTICA has been acquired by Tibco Software Inc.

הרכישה תוסיף את היצע המוצרים של טיבקו, ותוסיף יכולות חדשות שמטרתן להקל על המדענים לנתח את עוצמת הלמידה של המכונות ולמנף אותה במגוון יישומים, כגון אלו המנתחים את כמויות הנתונים הגדולות לעיתים קרובות המיוצרות במערכות אינטרנט של הדברים